Góra strony

Hotel Bristol (z cyklu Przygoda)

Hotel Bristol (z cyklu Przygoda)

2020

Ceramics, 19 x 61 x 28,5 cm

Fot. Michał Kaczyński