Góra strony

Samo serce

Samo serce

2013

Steel, 187 x 26 cm

Rzeźba ta jest wynikiem intensywnego, kilkutygodniowego procesu zmagania się z materiałem – kilkusetkilogramową, litą belką stalową o przekroju 26 cm i wysokości 187 cm. do działania artysta użył wszelkich możliwych narzędzi pozwalających na obróbkę stali: wierteł, pilników, frezów i szlifierek.

„Samo serce” jest ekstremalnym sprawdzianem rzeźbiarskim, ale też swoistą figurą niemożliwą, liryczną i przytłaczającą zarazem. To niebezpiecznie obsesyjna operacja na otwartym sercu.

Fot. Michał Kaczyński