Top of the page

Sytuacja jest doskonała

Sytuacja jest doskonała

Galeria Entropia, Wrocław

Wideo, 8’35’’, 2024
Rysunek kredą na ścianie, 2024

Wystawa „Sytuacja jest doskonała” to większy projekt do którego zaprosił mnie kurator i artysta Marcin Mierzicki z okazji 35 lecia istnienia tego wspaniałego miejsca jakim jest Galeria Entropia. Z tej okazji zrobiłem kredą na ścianie galerii rysunek przedstawiający jeden z pierwszych kadrów z filmu „W samo południe” i video, które jest opisem mojego doświadczenia z praktyką CZIE.

CZIE to tybetańska praktyka opracowana w XI wieku przez nauczycielkę buddyjską Maczig Labdron. Polega ona na nadaniu określonej formy wszystkiemu co nas przygnębia i niepokoi. Naszym lękom, obsesjom, a nawet chorobom, które w praktyce tej nazywane są „demonami”. Zamiast walczyć z tymi „demonami”, CZIE proponuje danie im tego czego potrzebują. Proponuje nakarmienie ich do syta, aby w efekcie stały się naszymi sprzymierzeńcami. W ten sposób zaczynamy troszczyć się o te obszary naszej psychiki, które pozostawały dotąd w sferze cieni CZIE w języku tybetańskim oznacza „odcinać”.

Kilka lata temu zacząłem praktykować rytuał CZIE w jego uproszczonej, świeckiej formie, jaką przedstawiła światu zachodniemu Lama Tsultrim Allione. W czasie jednej z takich praktyk skoncentrowałem swój umysł na zobaczeniu swojego „demona” strachu przed wojną. Rozstawiłem na przeciw siebie dwa krzesła. Usiadłem na jednym z nich i czekałem na to co pojawi się na drugim krześle.